Forsendelse:

Varen sendes med PostNord, GLS eller DAO, alt efter billigst mulige forsendelse. 

Nordulf Danmark påtager sig ikke
ansvar for forsvundne forsendelser, dette ansvar er postomdelers ansvar.

Forventet ekspeditionstid er 1-4 hverdage, med mindre andet er angivet.

 

I perioder, hvor butikken rejser, kan der forekomme længere ekspeditionstid.

Dette vil blive oplyst pr. mail.

 

Risiko:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen, for at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.

 

Reklamation:

Nordulf Danmark ApS yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations-
og materialefejl (mangler).

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Der ydes ikke reklamation på tilpassede eller specialfremstillede varer.

 

Fakturaen skal fremvises til Nordulf Danmark ApS i forbindelse med anvendelse af reklamationen.

 

Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Nordulf Danmark ApS indenfor rimelig tid, - max 30
dage fra faktura dato. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen. Køber bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

 Nordulf Danmark ApS er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Købers handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for Nordulf Danmark ApS' kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.


Nordulf Danmark ApS afgiver kun selvstændig garanti for de bestilte varer når disse er produceret
af Nordulf Danmark ApS. På varer ikke produceret af Nordulf Danmark ApS opnår Køber kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

 

Fortrydelsesret:

Meddeler Køber Nordulf Danmark ApS, at Køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering,

tilbagebetaler Nordulf Danmark ApS det modtagne beløb.

 

Fortrydelsesretten, kan ikke anvendes ved specialfremstillede varer eller tilpassede varer. 

 

Ved returnering bedes du bruge en distributør, som gør det muligt at spore pakken. Køber bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt, at Køber ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, og Køber derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris.  

Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til
virksomheder. Køber betaler selv returportoen.

 

Forbehold for ændringer:

 

Nordulf Danmark ApS forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Ligeledes tages der forbehold for trykfejl, prisændringer og udsolgte eller udgåede varer.


Kurv  

Ingen varer

Fragt 0,00 kr
Samlet 0,00 kr

Kurv Kasse