Betingelser & vilkår

 

 

Aftalens parter:

"Køber" anvendes om den
fysiske person, som hovedsageligt handler uden for sit erhverv, og
som ved afgivelse af en bestilling til Nordulf Danmark ApS afgiver et
tilbud om køb og levering af bestemte varer.

 

"Nordulf Danmark ApS"
anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person,
som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de
bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og
bestilles.

 

Produktinformation:

På http://shop.nordulf.dk oplyses
varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller
spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til
Nordulf Danmark ApS via butik@nordulf.dk

Da de bestilte varer kan være
håndlavede, tages forbehold for mindre diversioner af varen.

 

 

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun
gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme
pris-ændringer. Alle angivne priser er inklusiv 25% moms.

 

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en
pris på Nordulf Danmark ApS er ikke et bindende tilbud, men blot en
opfordring til at gøre tilbud.

 

Købers bestilling af varer fra Nordulf
Danmark ApS udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende
ønske til Nordulf Danmark ApS om at købe varen på de oplyste
vilkår. En bindende aftale mellem Køber og Nordulf Danmark ApS er
først indgået, når Nordulf Danmark ApS ved en ordrebekræftelse og
afsendelse af faktura accepterer det af Køber afgivne tilbud og
afventer betaling via bankoverførsel.

 

Der tages forbehold for udsolgte varer.

 

Betaling:

Betaling vedrørende køb hos Nordulf
Danmark ApS, foregår via bankoverførsel til Nordulf Danmark ApS’
konto hos Danske Bank. Når betalingen inkl. porto og ekspedition er
modtaget, vil varen afsendes til Køber.

 

Forsendelse:

Varen sendes til Køber via PostDanmark
med A post brev, med mindre andet er aftalt. Hvis Køber ønsker
varen afsendt som pakke eller forsigtig pakke, fx fordi Køber ønsker
forsendelsen forsikret, skal dette aftales og betales inden
afsendelse.

Nordulf Danmark påtager sig ikke
ansvar for forsvundne forsendelser, dette ansvar er PostDanmarks og
følger derfor PostDanmarks serviceniveau.

Forventet ekspeditionstid er 1-4
hverdage, med mindre andet er angivet. I perioder, hvor butikken
rejser, kan der forekomme længere ekspeditionstid. Dette vil blive
oplyst pr. mail.

 

Risiko:

 

Først på det tidspunkt, hvor de
bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen, for
at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af
hændelige forhold, til Køber.

 

Reklamation:

 

Nordulf Danmark ApS yder ifølge
købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations-
og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl,
skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af
forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede
indgreb.

 

Fakturaen skal fremvises til Nordulf
Danmark ApS i forbindelse med anvendelse af reklamationen.

 

Eventuel reklamation over mangler på
leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget
manglen ske til Nordulf Danmark ApS indenfor rimelig tid, - max 30
dage fra faktura dato. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe
sig manglen. Køber bedes angive og på forlangende vise, hvori
manglen består.

 

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

 

Nordulf Danmark ApS er ikke
erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at
de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte
varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes
Købers handling eller undladelse eller forhold, som ligger uden for
Nordulf Danmark ApS' kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand,
indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner,
arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller
lignende.

 

Nordulf Danmark ApS afgiver kun
selvstændig garanti for de bestilte varer når disse er produceret
af Nordulf Danmark ApS. På varer ikke produceret af Nordulf Danmark
ApS opnår Køber kun de garantier, som producenten udsteder over for
Køber.

 

Fortrydelsesret:

 

Meddeler Køber Nordulf Danmark ApS, at
Køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering,
tilbagebetaler Nordulf Danmark ApS det modtagne beløb.

 

Ved returnering bedes du bruge
PostDanmark - ikke alternative pakkedistributører. Da det gør det
muligt at spore varen, hvis den skulle blive væk under
returforsendelse. Køber bør sende varen forsvarligt emballeret -
sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt, at Køber
ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, og Køber derfor ønsker
af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler, at Køber sender
varen retur som forsigtig pakke med PostDanmark.

 

Disse returregler gælder alle varer
solgt som fjernsalg til private - det gælder ikke varer solgt til
virksomheder. Køber betaler selv returportoen.

 

Forbehold for ændringer:

 

Nordulf Danmark ApS forbeholder sig ret
til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for
dette website. Ligeledes tages der forbehold for trykfejl,
prisændringer og udsolgte eller udgåede varer.

 

Personoplysninger:

Der kan oprettes en brugerkonto, hvor
Købers oplysninger gemmes. Disse gives ikke videre.

 

Misbrug:

Misbrug af Nordulf Danmark ApS medfører
politianmeldelse.


Kurv  

Ingen varer

Fragt 0,00 kr
Samlet 0,00 kr

Kurv Kasse

Newsletter